działania w Krakowie Archive

ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Wśród wielu stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie sztuki i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się

Innowacyjne miasto Kraków

Minionych kilkanaście miesięcy było dla Krakowa mocno rozwojowe. Ponad 20 istotnych zmian zaowocowało i teraz miasto znalazło się w obszarze najlepiej zmieniających się miast

Szybki rozkwit Krakowa najważniejszy

Niedawnych kilka miesięcy były dla miasta Krakowa naprawdę wyjątkowe. Ilość rozpoczętych inwestycji oraz przeprowadzonych planów była bardzo duża, a rozkwit Krakowa jest najmocniej dynamicznych