lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie zbędnych. lean prezentacje Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.